กำไลเพชรแถว คุณเสาวลักษณ์ นำสร้อยข้อมือเส้นเดิม กับเพชรมาเพิ่ม ต้องการทำกำไล โดยใช้ทองเดิมจากสร้อยข้อมือเก่า ทางร้านดัดแปลงทำกำไลใช้เพชรของลูกค้าเพิ่มเพื่อให้พอดีกับข้อมือ