แหวนวงเก่า เปลี่ยนแบบใหม่ ลูกค้าต้องการให้มีความแข็งแรง แต่ยังคงความทันสมัย ทางร้านเลือกออกแบบโดยเน้นเพชรเม็ดกลางเป็นหลัก ด้านข้างประดับด้วยเพชรสี่เหลี่ยมเพิ่มความทันสมัย และยังคงใช้เพชรจากตัวเรือนเดิมเพื่อประหยัดงบประมาณอีกด้วย