แหวนวงเดิมเพชรหลุดหาย ลูกค้าเบื่อแบบแหวนเก่า จึงได้เอามาให้ทางร้าน ออกแบบ โดยใช้วัตถุดิบจาก 2 วง เพื่อทำแหวนวงใหม่ ที่ถูกใจ และสวยงามกว่าเดิม