แหวนซึ่งเป็นของแทนใจของคุณแม่ แต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมานานแล้ว แบบค่อนข้างจะล้าสมัยและสวมใส่ได้ไม่พอดีกับผู้รับ

ทางร้านได้ทำการออกแบบใหม่ และแต่งเพชรเพิ่ม เน้นโชว์เพชรเม็ดกลาง ที่แกะออกมาจากวงเก่า ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น