#งานซ่อมสร้อยข้อมือ

– สร้อยข้อมือเส้นนี้มีความสำคัญกับเจ้าของมากค่ะ สวมใส่ทุกวัน การใช้งานเครื่องประดับทุกวัน ก็ทำให้สภาพของเครื่องประดับเสื่อมถอยลงได้ เมื่อใช้งานไปนานๆ ข้อต่างๆก็เริ่มหลวมและขาด ลูกค้านำมาให้ทางร้านซ่อมแซมเพื่อที่จะได้ใส่ได้ตามเดิม

– เราได้ตรวจสภาพเครื่องประดับ และซ่อมแซมรวมถึงชุบล้างให้เหมือนใหม่ เพื่อส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ แต่ยังคงฝากคำแนะนำและชี้แจงข้อควรระวังในการใส่เครื่องประดับต่อจากนี้ด้วยค่ะ