1. แหวนเพชร

เพชร 8 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.80 กะรัต

ราคาปกติ 52,000 บาท ราคาพิเศษ 41,600 บาท

2. แหวนเพชร

เพชร 14 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.37 กะรัต

ราคาปกติ 26,000 บาท ราคาพิเศษ 20,800 บาท

3. แหวนเพชร

เพชร 5 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.12 กะรัต

ราคาปกติ 17,000 บาท ราคาพิเศษ 13,600 บาท

4. แหวนเพชรทองขาว

เพชร 1 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.09 กะรัต

ราคาปกติ 15,000 บาท ราคาพิเศษ 12,000 บาท

5. แหวนเพชรทองขาว

เพชร 10 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.19 กะรัต

ราคาปกติ 25,000 บาท ราคาพิเศษ 20,000 บาท

6. แหวนเพชร

เพชรสี่เหลี่ยม 1 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.08 กะรัต

ราคาปกติ 19,000 บาท ราคาพิเศษ 15,200 บาท

7. แหวนเพชรหยดน้ำไขว้

เพชรหยดน้ำ 2 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.61 กะรัต

เพชร 50 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.76 กะรัต

ราคาปกติ 115,000 บาท ราคาพิเศษ 92,000 บาท

8. แหวนเพชร

เพชร 1 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.72 กะรัต

เพชร 2 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.14 กะรัต

ราคาปกติ 120,000 บาท ราคาพิเศษ 96,000 บาท