จี้พลอย 3 สี
เพชรสี่เหลี่ยม 2 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.14 กะรัต
ไพลิน 1 เม็ด น้ำหนัก 2.18 กะรัต
มรกต 1 เม็ด น้ำหนัก 2.38 กะรัต
ทับทิม 1 เม็ด น้ำหนัก 2.82 กะรัต
ราคาปกติ 46,000 บาท ราคาพิเศษ 36,800 บาท

#เข็มกลัดมุก
เพชร 3 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.21 กะรัต
เพชร 93 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 1.86 กะรัต
มุก 1 เม็ด
ราคา 1XX,XXX บาท

#กำไลนพเก้า
เพชร 10 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 1.20 กะรัต
เพชร 60 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 3.11 กะรัต
พลอยนพเก้า
ราคา 3XX,XXX บาท

แหวนทับทิม
เพชร 32 เม็ด สี 95 (I color) vvs1 น้ำหนัก 0.44 กะรัต
ทับทิม 1 เม็ด น้ำหนัก 4.68 กะรัต
ราคาปกติ 63,000 บาท ราคาพิเศษ 50,000 บาท