แหวนพลอย ดีไซน์ไทยวิจิตร เนื้อเนียนสวย เม็ดโตๆ เล่นแสงเล่นไฟค่ะ